pm ระบบไฟฟ้า มีข้อดีอย่างไร ตรวจสอบอะไรบ้าง

44 views 7:56 am 0 Comments August 18, 2022
pm ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม นับว่าเป็นระบบสำคัญหรือเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการผลิตเลยก็ว่าได้ จะเกิดอะไรขึ้นหากระบบไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้อง เพียงไม่กี่นาทีที่ไฟฟ้าดับ อาจสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมอย่างมหาศาล นอกจากนั้นการที่ระบบไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้องยังมีผลกระทบในด้านความปลอดภัยด้วย การ pm ระบบไฟฟ้าและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจึงสำคัญ วันนี้เราจะพามาดูข้อดีของการ pm ระบบไฟฟ้าหรือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แล้วการตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

ข้อดีของการทำ pm ระบบไฟฟ้า

 • การทำ pm ระบบไฟฟ้า ช่วยให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • การ pm ระบบไฟฟ้าเป็นการวางแผนเพื่อซ่อมบำรุงก่อนเกิดเหตุไฟฟ้าดับกะทันหัน หรือการ Break down
 • การทำ pm ระบบไฟฟ้า ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร อาจนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่มาจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าตรวจสอบอะไรบ้าง

 • ตรวจสอบการทำงานของ ACB Function Test
 • ตรวจสอบระบบสายดิน ระบบตู้ MDB รวมถึงตู้ย่อย DB
 • ตรวจสอบตัวตัดกระแสไฟฟ้า
 • ตรวจสอบสภาพของจุดต่อต่างๆ ภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบสายเมนต์สวิตช์ไฟฟ้า

สำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำวัน ควรทำการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

 • สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตา
 • ตรวจสอบภายนอกของตู้ควบคุมไฟฟ้าว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่
 • ตรวจสอบสภาพของสายไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
 • ทำการตรวจสอบปุ่มกดที่อยู่บนตู้ควบคุม
 • ทำการตรวจสอบระบบตัดการทำงานของระบบไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการตรวจสอบในเบื้องต้น หากต้องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบบละเอียดสามารถติดต่อขอใช้บริการ กับบริษัทที่รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้ รวมถึงบริการ pm ระบบไฟฟ้าด้วย เลือกผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้หรือได้รับการยอมรับจากบริษัททั่วไป ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทีมงานวิศวกรที่ตรวจสอบและ pm ระบบไฟฟ้าต้องมีความรู้ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน พร้อมทั้งออกใบรับรองตามที่กฎหมายกำหนด ในส่วนเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบและ pm ระบบไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐาน ทันสมัยด้วย

ความถี่ในการทำ pm ระบบไฟฟ้า แม้จะไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้อย่างจัดเจน แต่องค์กรมาตรฐานด้านวิศกรรม ได้ให้คำแนะนำในการ pm ระบบไฟฟ้าไว้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนทำ pm ระบบไฟฟ้า มีสิ่งสำคัญๆ ที่ต้องรู้คือ จำนวนตู้ MDB จำนวนตู้ย่อย DB จำนวนหม้อแปลงและขนาดของหม้อแปลงที่ KVA ต้องการกรองน้ำมันหม้อแปลงหรือไม่และต้องการทดสอบ ACB ด้วยหรือไม่

การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างมาก รวมถึงการทำ pm ระบบไฟฟ้า หรือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุไฟฟ้าขัดข้อง หากไม่มีการตรวจสอบและทำ pm ระบบไฟฟ้าเลย อาจเกิดผลเสียต่างๆ ตามมามากมาย

Tags: