วิธีดูแลรักษา ตู้ MDB ภายในอุตสาหกรรม

ตู้ MDB นั้นเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญอย่างมาก  เพราะว่าเป็นเหมือนกับระบบจ่ายไฟที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งไฟฟ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นล้วนผ่านจากตู้ MDB จากทั้งอุตสาหกรรม ดังนั้นตู้ MDB นั้นจึงสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก  และการดูแลรักษาตู้ MDB จึงมีความสำคัญด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าการรักษาให้ตู้ MDB นั้นมีคุณภาพที่ดี และ มีมาตรฐานนั้นเราสามารถทำได้อย่างไร เพื่อให้มีอายุการใช้ตู้ MDB ที่ยาวนานขึ้น   เช็คความพร้อมในทุก ๆ ส่วน   อย่างแรกเลยนั้นคือนเรื่องของ การเช็คความพร้อม  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรต่าง ๆ และ ห้องควบคุมไฟนั้นจะต้องเช็คความพร้อมต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนเพราะว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดจากส่วนใดส่วนหนึ่งได้  ดังนั้นก่อนการใช้งานนั้นเราควรที่จะตรวจสอบทุกภาคส่วนก่อนเสมอเพื่อให้การทำงานของตู้ MDB นั้นทำงานได้ดี และมีคุณภาพมากที่สุด  การตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มใช้งานนั้นจึงสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน   เช็คทางเดินสายไฟให้พร้อมเสมอ   แน่นอนว่าการจะจ่ายไฟออกไปในทุกภาคาคส่วนของอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างมาก  ซึ่งทางเดินสายไฟนั้นอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ไม่ทางใดก๋ทางหนึ่ง ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มใช้งานนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนั้นคือในเรื่องของ “การเช็คความพร้อม” ถึงทางเดินสายไฟ เพราะว่า หากว่าทางเดินสายไฟนั้นมีข้อบกพร่อง…

Read Full Recipe
212 views 3:33 am 0 Comments