ต้องการ สมัครงาน จะมีวิธีสมัครเป็นอย่างไร

184 views 4:29 am 0 Comments December 3, 2021
สมัครงาน

สำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือใครก็ตามที่มีอายุพอในการหางานทำเองได้และมีความต้องที่จะสมัครงานนั้น ต้องทำตามขั้นตอนการสมัครที่ถูกกำหนดมาของแต่ละแห่ง โดยวิธีหรือขั้นตอนการสมัครที่ควรทำนั้นจะมีอยู่หลายข้อ โดยบทความนี้จะมาพูดถึงวิธีสมัครเพื่อให้ได้งานที่ตนเองต้องการนั้นว่ามีอะไรบ้าง 

การสมัครงานมีขั้นตอนอย่างไร 

วิธีหรือขั้นตอนในการสมัครงานนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • สมัครผ่านทางไปรษณีย์ สิ่งที่จำเป็นต้องเตรียมก่อนทำการสมัคร มีดังนี้ 
  • จดหมายที่ใช้สมัคร เป็นจดหมายที่เขียนให้กับผู้จัดการฝ่ายบุคคล โดยเนื้อหาที่เขียนภายในจดหมายประกอบด้วยคำแนะนำของตัวเองแบบย่อ ๆ ว่ารู้ที่มาการรับสมัครจากไหน ตำแหน่งใดที่ให้ความสนใจ เหตุผลที่สนใจงานในตำแหน่งที่เลือก รวมถึงความเหมาะสมของตนเองกับงานตำแหน่งนี้  
  • เรซูเม่ หรือก็คือประวัติโดยย่อที่เกี่ยวกับตัวเอง เป็นการเขียนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นผลการศึกษา ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ในด้านของการทำงาน รวมถึงความสนใจแบบอื่น ๆ  
  • ใบสมัคร ซึ่งผู้สมัครอาจได้กับผู้ให้บริการหางานหรือก็คือบริษัทหางาน และตลาดนัดพบแรงงาน บางกรณีก็ไม่ต้องใช้เนื่องจากทางบริษัทมีแบบฟอร์มให้เขียนเมื่อเรียกไปสัมภาษณ์ 
  • เอกสารต่าง ๆ และรูปถ่าย ซึ่งถูกระบุโดยบริษัทในรูปแบบของจดหมายสมัครงาน แต่หากทางบริษัทไม่มีเอกสารให้แนบ ก็สามารถจัดเตรียมเอกสารเองที่คิดว่ามีความจำเป็นและสำคัญ 
  • เข้าไปสมัครงานในบริษัทด้วยตนเอง เป็นการเข้าไปสมัครด้วยตนเองสำหรับบริษัทไหนที่จำเป็นต้องสมัครโดยตรง แล้วกรอกข้อมูลการสมัครเอง ซึ่งจะอยู่ในกรณีของความไม่แน่ชัดว่าจะมีตำแหน่งว่าง สำหรับกรณีมีตำแหน่งว่าง ทางบริษัทจะมีใบสมัครยื่นให้กรอกรวมถึงเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้พิจารณา บางบริษัทสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้เลย ส่วนกรณีที่ตำแหน่งงานไม่มีที่ไหนว่าง ก็จะให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลทิ้งไว้ก่อน เพื่อนำมาเรียกดูหากทางบริษัทมีตำแหน่งว่าง  
  • สมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ต จะแบ่งวิธีสมัครได้ทั้งหมด 2 วิธี ได้แก่ 
  • ส่งข้อมูลการสมัครด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะส่งเป็นแบบฟอร์มรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการสมัครผ่านช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็น Hotmail หรือ Thaimail และช่องทางติดต่อกับบริษัทอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีอิเมล์ของบริษัทด้วย 
  • สมัครกับเว็บที่บริการเกี่ยวกับการหางาน ซึ่งมีความสะดวกเนื่องจากทางเว็บจะทำการนำข้อมูลสมัครส่งให้กับบริษัทต่าง ๆ รวมถึงหาตำแหน่งว่างที่ต้องการซึ่งผู้สมัครกรอกลงในแบบฟอร์มด้วย 

จะเห็นว่า วิธีการสมัครงานที่กล่าวถึงนั้นมีอยู่ทั้งหมด 3 วิธี ซึ่งวิธีเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเมื่อต้องการสมัครกับบริษัทไหนก็ตาม แต่ละวิธีจะมีการใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป อยู่ที่ความสะดวกในการสมัครของตนเองหรือตำแหน่งว่างงานของบริษัทนั้น ๆ 

Tags: